Archiv výsledků

Archiv (z archeío(n)) lze mimo oficiálního významu tohoto termínu možno užít i pro soubor archiválii, tj. archivní fond nebo jako v našem případě: archivní sbírku. Výsledek je konečný stav jako následek něčeho. Tolik encyklopedie. V našem případě se jedná o archivní sbírku výsledků jako konečného stavu jednotlivých ročníků našich společných Golfových Tour.


Celkové výsledky